Predregistrácia

Posted by 5.o on July 12, 2012

Predregistrácia slúži informatívne pre organizátorov. Registráciu na mieste musí absolvovať každý pretekár aby bol zaradený do pretekov. Tí predregistrovaní zabijú s formalitami o jednu minútu menej :).
Všetky údaje sú povinné !!!

Predregistrovaní lezci

Posted by 5.o on July 12, 2012

1. 5.o 
2. blxa 
3. jozo 
4. Matej 
5. Gondil 
7. JimmiNu